04.01.2018 - WEG-2, Lipówki - stan na początek roku