04.07.2018 - S17 w km 35+300-35+500 (jezdnia prawa i lewa) - wykonianie wykopu

Rok: 
Miesiac: