04.07.2018 - S17 w km 39+000 (jezdnia lewa) - roboty ziemne

Rok: 
Miesiac: