06.03.2018 - WK-1 - przygotowanie podłoża pod ustrój nośny, km. 39+417