06.08.2019 - S17 km 37+000 (jezdnia lewa) montaż podwalin ekranów

Rok: 
Miesiac: