09.07.2019 - S17 km 36+500 (jeznia prawa) - profilowanie skarp i rowów

Rok: 
Miesiac: