09.07.2019 - S17 km 38+600 (jezdnia prawa) - zbrojenie płyt przejściowej

Rok: 
Miesiac: