09.10.2017 - prace archeologiczne przy mogile powstańców z 1863 r. w miejscowości lubice

Rok: 
Miesiac: