09.10.2017 - prace archeologiczne w miejscowości Gocław