12.04.2021 - widok na Węzeł Lipówki w km 38+208

Rok: 
Miesiac: