13.02.2018 - WD-15 - zbrojenie i szalowanie korpusu, oś 4 w km. 38+207

Rok: 
Miesiac: