14.09.2017 - prace przy rozbiórce obiektu WS-5 w miejscowości Lubice, km 30+161