17.01.2018 - WK-1, zbrojenie fundamentów i betonowanie słupów, km. 39+417

Rok: 
Miesiac: