19.12.2018 - Widok na węzeł Lipówki i WD-15 w km 38+208

Rok: 
Miesiac: