20.02.2018 - WD-12 - zasypki fundamentów i szalunki, km 32+526

Rok: 
Miesiac: