21.05.2019 - S17 km 38+100 - wykonanie warstwy technologicznej (jezdnia lewa)

Rok: 
Miesiac: