21.06.2019 - Węzeł Lipówki w km 38+208

Rok: 
Miesiac: