21.06.2019 - Widok na WK-1 w km 39+418

Rok: 
Miesiac: