21.11.2017 - WD-14 - zbrojenie filarów, deskowanie przyczółka w km. 35+690

Rok: 
Miesiac: