26.10.2017 - prace przy bypassie WK-1 w miejscowości Lipówki