27.08.2018 - Widok na WK-1 w km 39+417

Rok: 
Miesiac: