27.09.2018 - Widok na obiekt WK-1 w km 39+417

Rok: 
Miesiac: