27.11.2018 - początek odcinka S17 w km 27+900

Rok: 
Miesiac: