27.12.2019 Widok na obiekt WD-13 w km 33+989

Rok: 
Miesiac: