27.12.2019 - Widok na obiekty KP-3 i WD-14 w km 35+750

Rok: 
Miesiac: