28.05.2018 - rozbiórka nawierzchni DK17 od km 34+600 do km 35+500

Rok: 
Miesiac: