28.05.219 - S17 km 35+860 prace w rejonie obiektu KP-3

Rok: 
Miesiac: