28.06.2018 - WEG-1 zbrojenie i szalowanie ściany fundamentowej, prace przygotowawcze do montażu konstrukcji SuperCor

Rok: 
Miesiac: