28.06.2018 - węzeł Lipówki - widok ogólny

Rok: 
Miesiac: