28.06.2018 - widok na WD-14 w km 35+691 w miejscowości Puznówka

Rok: 
Miesiac: