28.06.2018 - Widok ogólny na WEG-2 w km 40+236

Rok: 
Miesiac: