28.11.2017 - zbrojenie i szalowanie korpusu przyczółka WD-13, km. 33+950, Gocław

Rok: 
Miesiac: