30.08.2018- widok na WD-12 w km 32+526

Rok: 
Miesiac: