30.08.2018 - widok na WD-14 w km 35+691

Rok: 
Miesiac: