30.08.2018 - widok WD-13 w km 33+959

Rok: 
Miesiac: