30.08.2019 - Widok na KP-3 i WD-14 w km 35+891

Rok: 
Miesiac: