31.10.201 - widok na obiekt WD-13 w km 33+959

Rok: 
Miesiac: