WEG-2 - Widok na konstrukcję obiektu w km 40+236

Rok: 
Miesiac: